TOP

R&D
Phân tích dòng chảy
no

Mô phỏng siêu máy tính

no
Phân tích dòng chảy của thiết bị tuần hoàn nước năng lượng mặt trời

Phân phối vận tốc trong mặt cắt ngang

no