TOP

PRODUCTS
Overview
Thiết bị tuần hoàn nước sử dụng năng lượng mặt trời
“Tuần hoàn nhiều nước nhất bằng năng lượng thấp nhất"
Hệ thống tuần hoàn nước mặt trời sử dụng năng lượng mặt trời để tạo ra dòng nước liên tục trong 24 giờ, 365 ngày trong vùng nước tù đọng như đập và hồ chứa để ngăn chặn sự xuất hiện và phát triển của tảo gây hại (HBGA). Đây là một công nghệ xanh bền vững và thân thiện với môi trường nhằm tạo ra một hệ sinh thái dưới nước khỏe mạnh và cải thiện chất lượng nước bằng cách cung cấp oxy hòa tan (Dissolved Oxygen) dồi dào trên toàn hệ thống nước cũng như lớp dưới cùng thiếu oxy hòa tan do suy giảm chất lượng nước.
no
 • Kích thước sản phẩm
  (WxL)

  Ø1800x1400 (mm)

 • Kích thước lắp đặt
  (DxH)

  Ø3100x1400 (mm)

 • Tổng lưu
  lượng

  500m³/hr
  12,000m³/day

 • Chế độ kiểm soát tảo nguy hại

  9,500m²
  110m

 • Chế độ cung cấp oxy tầng sâu

  1,200m²
  40m

 • Kích thước sản phẩm
  (WxL)

  Ø2300x2100 (mm)

 • Kích thước lắp đặt
  (DxH)

  Ø4200x2100 (mm)

 • Tổng lưu
  lượng

  1,000m³/hr
  24,000m³/day

 • Chế độ kiểm soát tảo nguy hại

  28,000m²
  190m

 • Trọng lượng sản phẩm

  3,800m²
  70m

 • Kích thước sản phẩm
  (WxL)

  Ø2800x2400(mm)

 • Kích thước lắp đặt
  (DxH)

  Ø7000x2400 (mm)

 • Tổng lưu
  lượng

  2,000m³/hr
  48,000m³/day

 • Chế độ kiểm soát tảo nguy hại

  49,000m²
  250m

 • Chế độ cung cấp oxy tầng sâu

  6,300m²
  90m

 • Kích thước sản phẩm
  (WxL)

  -

 • Kích thước lắp đặt
  (DxH)

  -

 • Tổng lưu
  lượng

  -

 • Chế độ kiểm soát tảo nguy hại

  -

 • Chế độ cung cấp oxy tầng sâu

  -

 • Kích thước sản phẩm
  (WxL)

  -

 • Kích thước lắp đặt
  (DxH)

  -

 • Tổng lưu
  lượng

  -

 • Chế độ kiểm soát tảo nguy hại

  -

 • Chế độ cung cấp oxy tầng sâu

  -

no